Cynkowanie

Wykonujemy cynkowanie w b?bnach obrotowych w k?pielach chlorkowych na komponentach z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

 

Stosowana nowoczesna technika cynkowania zapewnia uzyskanie pokry? o odpowiednich normach.

Pasywacje, które stosujemy s? w kolorach: bia?ym, ?ó?tym i t?czowym.

Maksymalna ilo?? elementów cynkowanych mo?e dochodzi? do 100 cm.

Zapewniamy szybkie i solidne wykonanie us?ugi.

Du?a mo?liwo?? przerobowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH US?UG